Metallic tin with flavored gums. Reusable.

Tutti-frutti mini-gums. 20gr. Tin size: 6 x 4,8 x 1,4 cm